Med våran 5 tons larvburna grävmaskin kan vi bland annat erbjuda följande:

 

- Dikning mindre vägar (privatägda).

- Trumbyten mindre vägar (privatägda).

- Schaktning inför altanbyggen, utbyggnader, uthus osv.

- Grävning för vatten/avloppsledning. 

- Grävning jordvärme.

 

Har du något du vill ha hjälp med men som inte står med? Hör av dig, vi kan ha missat att skriva med det.

 

All grävning sker på löpande timma (550kr exkl moms).

Transportkostnader (trailer + frakt grus/schaktmassor) tillkommer.